Pôžičky bez registra

  • peniaze môžete mať
  • za 5 minút
  • na Vašom účte

Časté dotazy o pôžičke

Kto si môže požiadať o pôžičku?

O pôžičku si môže požiadať každý občan SR s trvalým pobytom na území Slovenska, vo veku od 19 do 65 rokov.

Môžem si u Vás požiadať o pôžičku aj keď som podnikateľ?

Pri schvaľovaní žiadosti o pôžičku nie je posudzovaný zamestnanecký status žiadateľa.

Mám záujem uzatvoriť zmluvu o pôžičke. Potrebujem k tomu osobné stretnutie a doklad o potvrdení výšky príjmu?

K uzavretiu zmluvy o pôžičke nie je potrebné ani osobné stretnutie, ani potvrdenie o výške Vášho príjmu. Svoju žiadosť o pôžičku môžete zaslať prostredníctvom internetového online formulára.

Ako rýchlo dostanem peniaze?

Ak Vám peniaze zasielame na bankový účet, sú Vám doručené do 24 hodín, ak poštovou poukážkou, sú doručené na Vašu korešpondenčnú adresu na 3. – 4. pracovný deň.

Aký je postup pre získanie pôžičky?

Je to veľmi jednoduché, vyplňte online žiadosť o pôžičku, zadajte iba základné informácie o Vás a následne Vás kontaktuje call centrum a zodpovie Vaše prípadné otázky k pôžičke. Počas hovoru sa dozviete či je pôžička schválená a peniaze automaticky odosielame na Váš bankový účet zvyčajne ešte dnes alebo poštovou poukážkou, záleží ako si sami zvolíte.

Ako môžem postupovať, keď nemôžem pôžičku splatiť včas?

Stačí keď kontaktujete zákaznícky servis, kde možno dohodnúť náhradný termín splatnosti pôžičky. Pôžičku možno tiež predĺžiť pred termínom splatnosti a to až 3x.

Máte ďalšie dotaz?

Vyplňte krátku nezáväznú online žiadosť, naši operátori radi odpovedia na Vaše doplňujúce otázky.

Kedy musím splatiť pôžičku?

Pôžičku môžete splatiť kedykoľvek v priebehu doby splatnosti . Doba splatnosti pôžičky môže byť 15, alebo 30 kalendárnych dní. V prípade že nemôžete splatiť pôžičku v lehote splatnosti, môžete si najneskôr v posledný deň doby splatnosti požiadať o predĺženie doby splatnosti.

Môžem splatiť pôžičku pred dátumom splatnosti?

Áno, pôžičku môžete splatiť pred termínom splatnosti, výška odplaty však zostáva rovnaká bez ohľadu na to, v ktorý deň počas doby splatnosti pôžičku uhradíte.

Čo mám robiť, keď nemôžem zaplatiť pôžičku v lehote splatnosti?

Najneskôr v deň splatnosti pôžičky si požiadajte o predĺženie doby splatnosti o ďalších 15 dní.

Akým spôsobom mám splatiť pôžičku?

Pôžičku môžete splatiť niekoľkými spôsobmi:

  • priamym vkladom na náš účet
  • prevodným bankovým príkazom z Vášho bankového účtu na náš účet
  • poštovou poukážkou.
Online Zadost